O projektu

Sveobuhvatni cilj projekta STEP je podupiranje visoko kvalificiranih stručnjaka kako bi pronašli svoje radno mjesto u pograničnoj regiji. Zapošljavanjem te suradnjom mladih u pograničnoj regiji projekt pridonosi nastanku gospodarstva temeljenog na znanju na objema stranama granice.

Sveučilište Pannonia (Pannon Egyetem) i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima osmislili su, u okviru projekta, metodologiju programa akademske razmjene vezane uz stručnu praksu studenata, što može dati smjernice sličnim programima u budućnosti.

Glavni rezultati projekta:

Projektni partneri pripremaju dokumentacijski paket na trima jezicima o optimalnoj metodologiji akademske razmjene, na temelju kojega će se pokrenuti jedan pilot program: po 10 talentiranih studenata iz Mađarske i Hrvatske moći će sudjelovati u desetotjednom prekograničnom programu studentske razmjene. Zahvaljujući programu studenti će se obogatiti radnim iskustvom, poboljšat će svoje jezične sposobnosti, bit će otvoreniji prema stranim kulturama i steći će nova poznanstva u pograničnoj regiji. Pomoću ovih iskustava i sposobnosti studenti neće samo proširiti svoje utrživo znanje te mogućnosti zapošljavanja, nego će im projekt pomoći pri dobivanju posla na drugoj strani granice. Međunarodnom suradnjom visokokvalificiranih stručnjaka hrvatsko-mađarski kontakti također mogu ojačati.

Pokazatelj tržišne orijentiranosti projekta jest kreiranje mrežne platforme na kojoj poduzeća i praktikanti mogu stupiti u kontakt jedan s drugim. Mreža koja nastane na taj način može rezultirati sinergijama koje mogu i dugoročno gledano pozitivno utjecati na razvoj temeljen na znanju te na održivost pogranične regije. Visokokvalificirani mladi stručnjaci mogu se zaposliti u pograničnoj regiji, i pridonositi povećanju njezine konkurentnosti. Naš program dakle potiče gospodarski razvoj, potpomažući povećanje konkurentnosti, razvoj poduzetničkih sposobnosti te poboljšanje kvalitete života.

Glavne djelatnosti projekta koncentriraju se na ostvarivanje ovih ciljeva:

  1. smanjenje migracijske stope visokokvalificiranih mladih stručnjaka preko endogenog razvoja (preko ekspanzija koje dolaze iz nižih sfera, te lokalnih ekspanzija)
  2. osmišljavanje metodologije studentske razmjene vezane uz stručnu praksu
  3. upoznavanje studenata visokih učilišta s mogućnostima koje pruža mobilnost radne snage
  4. uspostavljavanje i pospješenje kontakata i suradnje između obrazovnih institucija i gospodarskih subjekata u pograničnoj regiji
  5. horizontalni cilj: društvena integracija, pobljšanje kvalitete života

Trajanje projekta je 16 mjeseci, projekt će se provoditi u županiji Zala te u Koprivničko-križevačkoj županiji, no rezultati projekta bit će prikazani na cijelom programskom području.

Vodeći projektni partner: Nagykanizsa Campus u sklopu Sveučilišta Pannonia

Projektni partner: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Trajanje projekta: 1. 1. 2013. – 30. 4. 2014.

Projekt STEP provodi se u okviru IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013.

Ukupan proračun projekta: 132 966 EUR-a

Iznos potpore iz fondova Europske unije:: 113 021 EUR