A projektről

A STEP projekt átfogó célja a jól képzett szakemberek támogatása annak érdekében, hogy megtalálják a számításaikat a határ menti régióban. A térségben munkát találó, együttműködő fiatalokon keresztül a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a határ mindkét oldalán tudásalapú gazdaság alakulhasson ki. A projekt keretein belül a Pannon Egyetem és a Krizevci Mezőgazdasági Főiskola a hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatos csereprogram módszertanát dolgozzák ki, amely a jövőben útmutatóul szolgálhat hasonló programokhoz.

A projekt legfőbb eredményei

A projekt partnerek egy háromnyelvű dokumentációs csomagok készítenek a csereprogram optimális módszertanáról, amely alapján egy pilot programot is indítanak: 10-10 tehetséges magyar és horvát hallgatónak lesz lehetősége részt venni a 10 hetes határon átnyúló csereprogramban. A programnak köszönhetően a hallgatók munkatapasztalattal gyarapodnak, megfelelő nyelvi készségekre tesznek szert, nyitottabbak lesznek idegen kultúrák felé, továbbá kapcsolatokat szerezhetnek a határ menti régióban. Mindezekkel a tapasztalatokkal és képességekkel a hallgatók nem csak a piacképes tudásukat és a munkaszerzési lehetőségeiket bővíthetik; a projekt hozzásegítheti őket egy határ másik oldalán fellelhető munka megszerzésében is. Ennek következtében a magyar-horvát kötelék is erősödhet a diplomás szakemberek nemzetközi kapcsolatai révén.

A projekt piacorientáltságát mutatja, hogy egy hálózati platform is kialakításra kerül, ahol a vállalkozások és a gyakornokok kapcsolatba léphetnek egymással. A létrejött hálózat olyan szinergiákat eredményezhet, melyek hosszú távon is képesek lehetnek pozitív hatást gyakorolni a határ menti térség tudásalapú fejlődésére, fenntarthatóságára. A diplomás fiatalok munkát találhatnak a régióban, mellyel hozzájárulhatnak a térség versenyképességéhez. A programunk tehát fokozza a gazdasági fejlődést, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez és a vállalkozói képességek fejlesztéséhez, csakúgy, mint a jólét elősegítéséhez.

A főbb tevékenységeink a következő célkitűzésekre összpontosítanak

  1. az endogén (alulról jövő, helyi kezdeményezések) fejlesztése által a fiatal, jól képzett szakemberek térségből való elvándorlási rátájának mérséklése
  2. közös szakmai gyakorlati csereprogram módszertanának kidolgozása
  3. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak megismertetése a munkaerő piaci mobilitásban rejlő lehetőségekkel
  4. oktatási és vállalkozási intézmények közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítése és megerősítése a határ menti régióban
  5. Horizontális cél: társadalmi integráció és életminőség javítása

A project 16 hónapig tart, a megvalósítás helye Zala és Kapronca-Krizevci megyék; de a projekt eredményei az egész programterületen bemutatásra kerülnek.

Projekt vezető partnere: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Projekt partner: Krizevci Mezőgazdasági Főiskola

Projekt időtartama: 2013. január 1. – 2014. április 30.

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretien belül valósul meg.

Projekt teljes költségvetése: 132 966 EUR

Európai Uniós támogatás összege: 113 021 EUR